Hợp đồng thi công nội thất

Mẫu Hợp Đồng Thi Công Nội Thất Mới Nhất Năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

 

Số: ...../HĐ/2020

 

Các căn cứ pháp lý:

Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

Căn cứ khả năng và nhu cầu của 2 bên.

Hôm nay, ngày ..... tháng .......năm 2018, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN A: CHỦ ĐẦU TƯ

Đại diện:         Nguyễn Thu Phương

Địa chỉ:            Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:      0975 551 XXX

BÊN B: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VIỆT BẮC

Đại diện:         Nguyễn Hoàng Dũng

Địa chỉ:            152 Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại:      0979 575 616

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký hợp đồng với các điều khoản  đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao và Bên B thi công hạng mục nội thất theo hồ sơ thiết kế và báo giá chi tiết được ký nhận giữa 2 bên và được coi là phụ lục của hợp đồng này.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIÊN THANH TOÁN.

1. Tạm ứng và thanh toán:

Ngay sau khi ký hợp đồng bên A tạm ứng cho bên B 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương số tiền bằng 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng)

Ngay sau khi bên B thi công xong và được bên A chấp nhận nghiệm thu, Bên A sẽ thanh toán nốt 50% giá trị hợp đồng còn lại tương đương số tiền bằng 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng)

Trong quá trình thi công nếu có phát sinh theo yêu của bên A thì bên A có nghĩa vụ thanh toán cho bên B trước khi thi công

2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

ĐIỀU 3: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bên B có trách nhiệm thi công đúng hồ sơ thiết kế, những điều chỉnh khác với hồ sơ thiết kế phải được sự đồng ý của chủ đầu tư

Sản phẩm hoàn thiện của bên B phải đảm bảo theo đúng chất lượng vật liệu theo báo giá đã được bên A phê duyệt

ĐIỀU 4 : ĐIỀU KIÊN BẢO HÀNH.

1. Bên B cam kết bảo hành công trình trong 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình cho Bên A

1.1. Những trường hợp không nằm trong phạm vi bảo hành:

- Các thảm họa tự nhiên như động đất, lũ lụt, hỏa hoạn....

- Các hư hỏng do người dùng gây ra hoặc do bên thứ 3 gây ra.

1.2. Trong thời gian bảo hành công trình, Bên B chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa, thay thế những hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường.

1.3. Khi xảy ra sự cố, Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng các phương tiện như điện thoại, fax, email để Bên B  kịp thời đến khảo sát trong thời hạn 1 ngày và phải được giải quyết trong thời hạn 07 ngày.

ĐIỀU 5 : QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN.

5.1. Quyền lợi và tránh nhiệm của bên A

- Bên A có quyền kiểm tra vật tư sử dụng cho công trình, giám sát bên B trong quá trình thi công

- Bên A có trách nhiệm nghiệm thu công trình và tạm ứng, thanh toán theo đúng điều 2 của hợp đồng

5.2. Quyền lợi và tránh nhiệm của bên B

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, mỹ thuật và qui cách như bản vẽ thiết kế, nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, Bên B có trách nhiệm thay thế hoặc sửa chữa lại.

- Thi công hoàn thiện và bàn giao công trình cho bên A tròng vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

- Bồi thường thiệt hại cho bên A trong trường hợp thi công mà gây thiệt hại cho Bên A hoặc bên thứ ba.

ĐIỀU 6: PHẠT KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- Trường hợp Bên B thi công không đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu của thiết kế thì bên B phải thi công lại theo đúng yêu cầu của bên A.

- Trường hợp bên B không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, thì bên B phải chịu phạt 1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm tiến độ.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

- Hai bên thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ký trong hợp đồng.

- Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc, hai bên cùng trao đổi thống nhất trên tinh thần hợp tác. Nếu hai bên không tự thoả thuận được thì tranh chấp sẽ đưa ra toà án có thẩm quyền giải quyết.

- Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 
0979 575 616