Trang chủ » Mẫu nhà cấp 4

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (13x15m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (13x15m) gồm gara để xe, phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng thờ, 2 phòng ngủ, WC chung.

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (7.5x11.5m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (7.5x11.5m) gồm phòng khách kết hợp phòng bếp ăn, 3 phòng ngủ, WC chung.

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (14.5x8m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (14.5x8m) gồm phòng khách kết hợp phòng thờ, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 WC chung.

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (8x15m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (8x15m) gồm phòng khách, phòng thờ, phòng bếp ăn, 3 phòng ngủ, WC chung.

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (7x10m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (7x10m) gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 3 phòng ngủ, WC chung.

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (10x11m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (10x11m) gồm phòng khách kết hợp phòng thờ, phòng bếp ăn, 2 phòng ngủ, 1 WC chung.

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (8x12.5m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (8x12.5m) gồm phòng khách kết hợp phòng thờ, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, WC chung.

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (8.5x12.5m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (8.5x12.5m) gồm phòng khách kết hợp phòng thờ, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, WC chung.

Thiết kế nhà cấp 4 mái thái (11x9m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (11x9m) gồm phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 2 phòng ngủ, 1 WC chung.

0979 575 616